Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2023

ปาฏิหาริย์มีได้อย่างไร?.mp3 (ไขปัญหาเรื่องลี้ลับ-พลังจิต-โอปปาติกะ ผีเทวดา ฯลฯ)

 "ปาฏิหาริย์มีได้อย่างไร ?" โดย.. อ.พร รัตนสุวรรณ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาจุฬาฯ ผู้แตกฉานพระไตรปิฎกบาลี และด้านสมาธิวิปัสสนา อธิบายเรื่องของเอสเทลล์ โรเบิร์ตส์ Estelle Roberts ชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียงด้านสัมผัสพิเศษ ว่าเป็นจริงได้แค่ไหน  พร้อมตัวอย่างจากคัมภีร์ทางฝ่ายพุทธ และเรื่องจริงที่ท่านได้เจอมาในประเทศไทย  เพื่อเข้าใจเรื่องกรรมและภพชาติได้ถูกทาง แนะนำให้ฟังตั้งแต่บทนำ จะทำให้เข้าใจภาพรวมและที่มาได้ดีขึ้นนะครับ   ตัวอย่างหัวข้อภายใน : คำถามตอบว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงแค่ไหน และเป็นไปได้อย่างไร   คือ..  การเห็น/การปรากฎ/การติดต่อกับโอปปาติกะ หรือผีสางเทวดา ในหลายรูปแบบ  การระลึกชาติ  เข้าทรง  ผีสิง การสะกดจิต วิญญาณดลใจ ฮวงจุ้ย   เจ้ากรรมนายเวร  การทำนายดวง  วัตถุมงคล  รูปติดวิญญาณ สถานที่อาถรรพ์  ผลของพลังทางจิตต่อสิ่งแวดล้อม  การรักษาโรคทางจิต การทำร้ายด้วยพลังจิต หรือจากสิ่งที่มองไม่เห็น  การโดนทดสอบบารมี  ผีเทวดามีอิทธิพลกับมนุษย์ได้แค่ไหน ทำอะไรได้ ทำอะไรไม่ได้  เหตุให้ป่วยไม่เหมือนกัน และเรื่องย่อยอีกจำนวนมาก ที่น่าสนใจและทำให้เข้าใจกฎแห่งกรรมได้ชัดขึ้น (ดาวน์โหลดกดชื่

พุทธธรรม ๑๘.โสดาบัน.mp3

  "โสดาบัน" [ชีวิต-คุณธรรมพื้นฐานของอารยชน]  คุณสมบัติเบื้องต้นแห่งการยกตนขึ้นสู่วิถีแห่งอริย  ซึ่งภูมิธรรมและการดำเนินชีวิตระดับนี้ ควรจะสนใจและเน้นกันให้มาก ดังที่พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสแนะนำย้ำไว้ว่า พึงชักชวน พึงสอนให้ตั้งอยู่ ให้ดำรงมั่น ในองค์คุณของโสดาบัน ๔ ประการ  ซึ่งประกอบด้วยสิ่งใดบ้างที่ต้องละ สิ่งใดต้องเข้าถึง เพื่อไปสู่ความเป็นอริยสาวก เป็นพุทธสาวกอย่างแท้จริง ที่ปิดอบาย พ้นทุกข์ได้แน่นอน ซึ่งถือเป็นประโยชน์ที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา  เป็นเป้าหมายขั้นแรกที่ทุกคนควรให้ความสำคัญศึกษาให้เข้าใจ และพยายามไปให้ถึง หรือให้ใกล้เคียงที่สุดให้ได้ภายในชีวิตนี้  รวมเสียงโจโฉทั้งฉบับทุกเรื่อง : ดูแบบวิดีโอที่นี่  youtube.com/user/MrJozho  ⁠    ::   ดูกิจกรรมบุญ & เรื่องจะทำล่าสุดที่เพจนี้.. ⁠ facebook.com/jz.net  ⁠   ** หนังสือพุทธธรรม มีโอกาสควรอ่านหรือฟังให้จบสักครั้งในชีวิต และจะยิ่งดีคืออ่าน-ฟังให้เข้าใจให้ได้จริงก่อนตายด้วยจะดีมากที่สุด  (วิบากแห่งความรู้ติดไปภพหน้าได้ เกิดใหม่จะส่งเสริมสัมมาทิฏฐิ บรรลุธรรมได้ง่าย)   **พุทธธรรมออนไลน์ อ่านที่นี่  ⁠ book.watnyanaves.net/