Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2023

เกร็ดประวัติหลวงปู่มั่น.mp3

  บันทึกประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ ละเอียดหลายแง่มุม ทั้งข้อวัตร หลักธรรมคำสอน ปฏิปทา การปฏิบัติ ขั้นตอนการบรรลุธรรม ความปรากฎแห่งนิมิต ความเข้าใจผิดในนิพพาน และเรื่องลี้ลับจากประสบการณ์ตรงที่ท่านเล่าให้ฟัง   บันทึกโดย..หลวงตาทองคำ จารุวณฺโณ   เป็นพระอุปัฏฐากผู้ใกล้ชิดหลวงปู่มั่น อยู่หลายปี ได้มีโอกาสอยู่กับท่านทั้งในช่วงที่หลวงปู่มั่นจำพรรษาอยู่ที่บ้านโคกและบ้านนามน จนถึงวัดป่าบ้านหนองผือ จ.สกลนคร  จนกระทั่งหลวงปู่มั่นมรณภาพ   ต้นฉบับหนังสือจัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม  ซึ่งนำมาจากหนังสือรำลึกวันวาน แต่ตัดส่วนปกิณกธรรมออกไปจำนวนมาก  เข้าใจว่ามุ่งเน้นสาระสำคัญแห่งประวัติ การปฏิบัติและขั้นตอนบรรลุธรรมเป็นหลักเท่านั้น  (แต่ก็มีเนื้อหายาวพอควร) และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์มากในการศึกษาเบื่้องต้น เพื่อเป็นแนวทาง เป็นกำลังใจให้ผู้ศึกษาธรรมรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี    ในส่วนของปกิณกธรรมที่ไม่ได้ตีพิมพ์ในเล่มนี้ (พึ่งมารู้ตอนอัดเล่มนี้จบแล้ว แล้วไปค้นเจอทีหลัง) จะเป็นเรื่องเหนือสามัญวิสัยเป็นส่วนใหญ่ มีโอกาสจะนำมาทำเป็นเสียงอ่านให้ฟังกันอีกทีนะครับ เพราะหลายเรื่องสนุกได้สาระและเ

พุทธธรรม ๒๑.ตัญหา:ฉันทะ.mp3 *ความอยาก สิ่งที่มักเข้าใจสับสน ซึ่งจำเป็นต่อการพ้นทุกข์

  "ตัณหา&ฉันทะ" เหตุแห่งทุกข์และมูลแห่งธรรมทั้งปวง หลักธรรมสำคัญที่จำเป็นต่อความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ และคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง  กับเรื่อง.."ความอยาก" ที่มักเข้าใจสับสน  || พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย บทที่ ๒๑  ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ||  อ่านโดย .. #อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี พุทธธรรมเป็นการสรุปเนื้อหาจากพระไตรปิฎก แจกแจงจัดเป็นหมวดหมู่  แต่ละบทเทียบได้กับหนังสือเล่มหนึ่ง  ** ผู้พึ่งเริ่มศึกษาอาจเข้าใจยากสักหน่อย  แต่ก็ควรอ่านหรือฟังให้จบทุกบทสักครั้งในชีวิต  รวมเสียงโจโฉทั้งฉบับทุกเรื่อง : ดูแบบวิดีโอที่นี่  youtube.com/user/MrJozho  ⁠    ::   ดูกิจกรรมบุญ & เรื่องจะทำล่าสุดที่เพจนี้.. ⁠ facebook.com/jz.net  ⁠   ** หนังสือพุทธธรรม มีโอกาสควรอ่านหรือฟังให้จบสักครั้งในชีวิต และจะยิ่งดีคืออ่าน-ฟังให้เข้าใจให้ได้จริงก่อนตายด้วยจะดีมากที่สุด  (วิบากแห่งความรู้ติดไปภพหน้าได้ เกิดใหม่จะส่งเสริมสัมมาทิฏฐิ บรรลุธรรมได้ง่าย)   ฟังทั้งหมดตั้งแต่บทนำพุทธธรรมที่นี่ || เลือกฟังงานที่ทำไปแล้วตั้งแต่บทเริ่มต้นได้ที่นี่ https://www.