Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2022

ตาสว่างรับอรุณ-ดังตฤณ EP1-100 Mp3

  ตาสว่างรับอรุณ-ดังตฤณ   ไฟล์รวมชุดที่ 1  EP.01-100  "หลักธรรม หลักกรรม แนวทาง-วิธีแก้ปัญหาชีวิต ทำบุญ-ปฏิบัติธรรม ฯลฯ"  ฟังแบบแยกหัวข้อ และตอนล่าสุดที่นี่ (คลิก)  ::    บันทึกเสียงโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี  ::  ร่วมจัดทำโดย.. "ครอบครัว อินทรัตน์"    (ดาวน์โหลด mp3 ด้านล่าง) 000.ตาสว่างรับอรุณ ชุดรวม ๑ 001.วิธีชนะของดำในใจ ต้องเอาของขาวไปสู้ 002.ความเกลียดคนอื่น ผลกับความรักของตน 003.เลี้ยงสัตว์อย่างไร ส่งผลกับชีวิตคนเลี้ยงอย่างนั้น 004.ความคิดไม่ดีผุดขึ้น บาปไหม จะจัดการอย่างไร 005.เครื่องทุนแรง ขจัดโมหะ แก้การติดที่นอน 006.เบื่อตัวเอง เคียดแค้นคนอื่น ทำอย่างไรจึงดีกับชีวิต 007.กรรมของคนอยู่ร่วมกัน สร้างบุญจากคนขี้หงุดหงิด 008.ข้อคิดเพื่อสายใยรัก หรือโซ่ตรวนมัดใจ 009.คาถาสู้คำด่า วิธีสร้างบุญจาก..การถูกเบียดเบียน 010.กับดักความดี ข้อคิดเพื่อบุญแท้ & ชีวิตที่ดีขึ้น 011.พุทธวิธีสู้กับ.. ความเครียด กลุ้ม กังวล 012.ข้อคิด.. มือที่สาม  นอกใจ  คบซ้อน 013.โกหกสีขาว ไม่บาป แต่เป็นบุญมีมลทิน 014.กรรม ส่งให้โชคดี โชคร้าย เห็นผลก่อนทางใจ 015.ความโหดในสังสารวัฏ ไม่ทำบาปก็ตก

ปฏิปัตติ วิภังค์ Mp3

เสียงอ่านหนังสือ "ปฏิปัตติ วิภังค์" หนึ่งในห้าบทความถามตอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม ซึ่งถูกรวมไว้ในหนังสือที่ได้รับความนิยมมายาวนาน ภายใต้ชื่อว่า.. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ  โดยระบุว่าเป็น.. คำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  ก่อนที่ภายหลัง จะมีหลักฐานชี้ชัดว่า  ทั้งหมดมาจากบทความธรรม 5 เรื่อง ที่เขียนโดยแม่ชี คุณหญิงดำรงธรรมสาร (ใหญ่ วิเศษศิริ)  หนังสือนี้ได้รับความนิยมและพิมพ์เผยแพร่ไปจำนวนมาก  โดยที่พระผู้ทรงธรรมจำนวนมาก ต่างกล่าวสรรเสริญ ถึงความลึกซึ้งในคำสอนชุดนี้  ท่านผู้สนใจใฝ่ธรรม ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง  ถ้ามีโอกาส ควรหาอ่านหรือฟังให้ครบทั้ง 5 เรื่องนะครับ เป็นหนังสือแนะแนวปฏิบัติธรรม ที่เนื้อหาเข้มข้น ลึกซึ้ง แต่ค่อนข้างกระชับ  อาจดูยากไปบ้างสำหรับผู้มาใหม่ ขอเพียงแต่อดทนศึกษา ฟังผ่าน ๆ ด้วยใจสบาย ๆ ไปก่อน  ถ้ายังไม่เข้าใจ ให้ฟังผ่าน ๆ ไปก่อน  มีโอกาสค่อยกลับมาฟังซ้ำไปมา  จะเข้าใจได้มากขึ้นไปตามลำดับนะครับ แต่หากยังไม่เข้าใจจริง ๆ  แนะนำว่า ควรสละเวลาศึกษา พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ซึ่งชมรมผลดี กำลังจัดทำอยู่ จะเป็นการปูพื้นเพื่อเข้าใจพระพุทธศาสนาได้อย่างเป็นขั้นตอน  เพื่อเข้าใจองค์รว

ปฏิปัตติ วิภาค Mp3

หนังสือ "ปฏิปัตติวิภาค" (ธัมมานุธัมมปฏิบัติ)  งานเขียนอันทรงคุณค่า เป็นที่ยอมรับจากผู้ทรงธรรม   ทั้งในด้านปริยัติ และด้านปฏิบัติ  โดย.. แม่ชีคุณหญิงดำรงธรรมสาร (ใหญ่ วิเศษศิริ)   || ; หนังสือของแม่ชีที่นิยมพิมพ์เผยแพร่มีทั้งหมด 5 เล่ม  เป็นลักษณะถามตอบปัญหาธรรม  พร้อมการอธิบายในแง่การปฏิบัติเป็นหลัก  ภายหลังมีการเข้าใจผิด นำมารวมเล่มเป็นหนังสือชื่อ.. "ธัมมานุธัมมปฏิบัติ"   และระบุว่าเป็นการสนทนาธรรมของหลวงปู่มั่นกับพระเถระ  โดยที่หนังสือได้รับความนิยมและตีพิมพ์ไปจำนวนมาก  เกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้ชี้แจงไว้แล้วในเสียงอ่านเรื่อง.. "ปฏิปัตติ ปุจฉาวิสัชนา"  (ดาวน์โหลดไฟล์ดูด้านล่าง) **จัดทำเพื่อสร้างกุศลเป็นมหาธรรมทาน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด "สิงห์ทอง เหลืองเจริญกิจ"  28 สิงหาคม พ.ศ.2565  ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในการการให้ธรรมอันทรงคุณค่านี้ร่วมกันนะครับ    "การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง" (เจ้าภาพในการจัดทำ) "สิงห์ทอง เหลืองเจริญกิจ"  ภาวนา เหลืองเจริญกิจ  กรศนันท์ เหลืองเจริญกิจ เจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ "ตัวอย่างเนื้อหา" การละ

พุทธธรรม ๘.สมถะ-วิปัสสนา Mp3

  พุทธธรรมฉบับปรับขยาย “ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร”  บทที่ ๘. ข้อควรทราบเพิ่มเติม เพื่อเสริมความเข้าใจ (ของการบรรลุนิพพาน) ว่าด้วยเรื่อง..  "สมถะ-วิปัสสนา" ความหลุดพ้น (เจโตวิมุตติ-ปัญญาวิมุตติ) , ความเข้าใจสับสนเกี่ยวกับ อนัตตา และนิพพาน  ||: สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)    จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕  :: เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี (จัดทำเสียงอ่าน ก.ย.2565) (ดาวน์โหลดกดชื่อไฟล์) 89.1M พุทธธรรม ๘ แยกหัวข้อ 128K.zip  download 220.4M พุทธธรรม ๘ แยกหัวข้อ 320K.zip  download 88.0M พุทธธรรม ๘.สมถะวิปัสสนา 128k Full.mp3.zip  download 219.4M พุทธธรรม ๘.สมถะวิปัสสนา 320k Full.mp3.zip download *ชื่อไฟล์มี 320K ต่อท้ายคือไฟล์คุณภาพสุงสุดเพื่อเผยแพร่ต่อ   หากต้องการฟังปกติเลือกขนาดเล็ก (128K - บางทีอาจไม่มีเลขท้ายชื่อ)    ||  ขนาดเล็กบางเรื่องจะมีให้โหลดสองแบบ คือแยกตอนย่อย  กับ..รวมทั้งฉบับในไฟล์เดียว (Full)    ** กดดาวน์โหลดที่ชื่อ   :  ห้ามตัดต่อ ดัดแปลง แก้ไข   เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น   || นำลง YouTube ห้ามใส่โฆษณาชนิดเป็นวีดีโอในเรื่

พุทธธรรม ๗.อริยบุคคล Mp3

พุทธธรรมฉบับปรับขยาย : ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร บทที่ ๗.ประเภทและระดับแห่งนิพพาน และผู้บรรลุนิพพาน  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕   ** สำหรับบทนี้ เนื้อหาเด่นคือเรื่อง.. อริยบุคคล  คือผู้บรรลุนิพพาน หรือผู้บรรลุธรรม ประเภทและระดับต่าง ๆ อาจดูเป็นเรื่องไกลตัว แต่ก็จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ต้องการพ้นทุกข์ ที่ต้องรู้เข้าใจให้ตรง ไม่เช่นนั้นอาจเดินหลงทาง พลาดโอกาสสำคัญในชีวิตไปอย่างน่าเสียดาย เนื้อหาส่วนแรกจะเป็นการอธิบาย ประเภทและระดับของนิพพาน  เพื่อโยงไปถึงประเภทและระดับของผู้บรรลุนิพพานอีกทีหนึ่งนะครับ  ซึ่งในบทที่ ๖ ที่ผ่านมา จะเป็นการศึกษาให้เข้าใจเรื่องนิพพาน  ในแง่ของภาวะและคุณลักษณะ ที่เป็นภาพรวมเบื้องต้น เพื่อความเข้าใจถูกต้องครบถ้วน ควรฟังตั้งแต่บทเริ่มต้นพุทธธรรม  และฟังตามลำดับบทไปจะดีที่สุดนะครับ   (ดาวน์โหลดกดชื่อไฟล์) 198.1M บทที่ ๗.อริยบุคคล Full 128k.mp3.zip  download 494.8M บทที่ ๗.อริยบุคคล Full 320k.mp3.zip  download 201.4M บท๗.แยกหัวข้อ 128k.zip  download 498.0M บท๗.แยกหัวข้อ 320k.zip  download *ชื่อไฟล์มี 320K ต่อท้ายคือไฟล์คุณภาพสุง