Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2023

ตาสว่างรับอรุณ-ดังตฤณ ชุด4

บทความธรรมโดย.. ดังตฤณ ชุดรวมที่ 4  จากหัวข้อ "ตาสว่างรับอรุณ"  อธิบายหลักกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาชีวิตในหลายด้าน  การทำบุญ สวดมนต์ สมาธิ เจริญสติ ดูจิต การงาน การเงิน ความรัก การเลี้ยงลูก การดูแลครอบครัว เจ้ากรรมนายเวร การทำบุญ สารพัดวิธีแก้ปัญหาด้วยหลักธรรม ในแบบสั้นกระชับ เข้าใจง่าย  ฟังตอนล่าสุดได้ที่นี่ ⁠https://bit.ly/dungtrin⁠  (จัดทำเพิ่มทุกวัน 1-2 ตอน ยกเว้นมีเรื่องยาวจะงด) อ่านโดย อริยคุณ (โจโฉ) ร่วมจัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย ครอบครัว ศรีโภคา โดย.. ชูวิทย์ ศรีโภคา   เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต แต่ห้ามตัดต่อแก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต ห้ามใส่โฆษณา เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น EP.301 พุทธวิธีทำนายดวงตน &เปลี่ยนชะตา 302.รีเซ็ตจิต ชีวิตดีขึ้น พลังอธิษฐาน 303.ปีชง รู้ให้ตรงธรรม 304.จะพ้นทุกข์ เสียเปรียบแต่สุข 305.เปลี่ยนชีวิต ลดความทะนง 0:26:00 EP.306.เหตุสมาธิสั้น วิธีแก้แบบง่าย 307.จิตคิดร้ายไม่ตั้งใจ เพราะอะไร 308.โปรแกรมจิต ปัญหาคนเบียดเบียน 309.เจองาน&คนที่ไม่ชอบ เจริญสติ ? 310.ตั้งใจรักษาศีลมักถูกลองใจ จะตั้งมั่น ? 0:46:55 EP.311ตะกอนกรรม ความคิดลบผุดในหัว 312.

ความว่าง : พุทธทาส.mp3

เสียงอ่านหนังสือ "ความว่าง" จากธรรมเทศนาโดย.. พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ) หรือ ท่านพุทธทาส ภิกขุ || ความว่าง" หรือ สุญญตา หรือสภาวะแห่งพุทธะ หลักธรรมที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในคำสอนของพระพุทธศาสนา และมีในศาสนาพุทธเท่านั้น เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจให้ได้ ถ้าเข้าใจผิด ย่อมไม่มีทางปฏิบัติธรรมได้ถูกทาง เหมือนคนไม่รู้ชัดว่าเป้าหมายที่จะไปให้ถึงอยู่ที่ไหน ย่อมเดินทางไปถึงไม่ได้ เรื่องความว่างเป็นหลักธรรมขั้นสูงที่เป็นแก่นแท้ จะเข้าใจได้จริงต้องปฏิบัติให้ถูกหลักและมากพอประกอบกับความเข้าใจในเชิงทฤษฎีร่วมกัน   การศึกษาให้เข้าใจความว่างที่แท้จริงให้ได้อย่างน้อยในหลักการเบื้องต้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องตรงทาง ไปถึงเป้าหมายที่แท้จริงแห่งพุทธธรรมได้ในที่สุด  ดังจะเห็นได้จากเรื่อง อริยสัจสี่ ท่านกล่าวถึงนิโรธคือความดับแห่งทุกข์หรือนิพพาน ไว้ก่อนหน้า มรรคที่เป็นข้อปฏิบัติ  ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็น ให้เข้าใจเป้าหมายที่จะไปถึงให้รู้ชัดก่อน  อันจะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติต่อไป : เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี (ดาวน์โหลดกดชื่อไฟล์) 119.2M ความว่าง พุทธทาส Full 12