Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2024

ชีวิตหลังมรณะ.mp3 : (โลกทิพย์๔) : ไขความจริงเรื่องภพชาติ & สังสารวัฎ กรรม

  เสียงอ่านหนังสือ.. "ชีวิตหลังจากตๅย"   เรียบเรียงจากเรื่อง The Life Beyond Death  by.. Yogi Ramacharaka โดย อ.ศิริ พุทธศุกร์  & อ.พร รัตนสุวรรณ  (ผู้ก่อตั้งธรรมวิจัยในมหาจุฬาฯ)    หนังสือของชาวต่างชาติที่อธิบายชีวิตของโอปปาติกะ คือเรื่องผีสางเทวดา สิ่งมีชีวิตประเภทกายทิพย์  ในเชิงทฤษฎีมีเหตุผลตรงหลักพุทธธรรมได้ดีที่สุดเล่มหนึ่ง  ผู้เขียนคือนักปราชญ์ชาวอินเดีย ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกในหมู่ผู้สนใจศาตร์ทางจิตและสมาธิ   ความน่าสนใจคือแม้ท่านจะไม่ใช่พุทธ แต่คำอธิบายส่วนใหญ่ตรงคำสอนของพุทธ เช่นเรื่องหลักกรรม -ปฏิจจสมุปบาท (วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป)  จิตแต่ละคนเป็นผู้สร้างภพภูมิ ดึงไปสู่สิ่งแวดล้อมมีชีวิตตามวิบากที่สะสมไว้อย่างไร เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด ตายแล้วไม่สูญ ตราบใดยังมีตัญหาจะต้องกลับมาเกิดใหม่  "เพื่อความเข้าใจถูกต้องครบถ้วน"  โปรดฟังบทนำ คำชี้แจง คำนำ ไปตามลำดับบท  เปิดใจฟังให้จบ แล้วพิจารณาว่าควรเชื่อหรือไม่    (จะดีมาก ถ้าได้ฟังงานของ อ.พร ครบทุกเรื่อง  ซึ่งแนวทางนี้ถ้าจับจุดถูก จะทำให้เข้าใจหลักปฏิจสมุปบาท และอริยสัจสี่ได้ลึกซึ้งมาก  ศรัทธาใ

รวมบทความดังตฤณ mp3 : ตาสว่างรับอรุณ ชุด5 : EP.401-500

  "รวมบทความธรรม-ดังตฤณ"  หลักกรรม การเจริญสติ บาปบุญ แก้ปัญหาชีวิต และตอบคำถามเกี่ยวกับหลักธรรม สำหรับคนทุกวัย   "ตาสว่างรับอรุณ" EP.401-500  เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ  || ร่วมจัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย.. ดาวุธ จันทร์ศิริ   ||  รวมเสียงโจโฉทั้งฉบับทุกเรื่อง : ดูที่นี่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLzUDnIIG_BlIC3hNDfGOKzF0sENyQSOA5  ตาสว่างรับอรุณ-ดังตฤณ ตอนล่าสุดดูทั้งหมดที่นี่.. https://www.youtube.com/playlist?list=PLzUDnIIG_BlLAFiN8YWvLcBfkrOo368VD   ::   ดูกิจกรรมบุญ  ร่วมบุญธรรมทาน ฯลฯ ได้ที่เพจนี้เท่านั้น https://www.facebook.com/jz.net  (มีเพจเดียว)   อ่านหนังสือดังตฤณที่นี่ https://dungtrin.com                              (ดาวน์โหลดกดชื่อไฟล์) 400.7M บทความดังตฤณ ชุด5 128k.zip  download 965.2M บทความดังตฤณ ชุด5 320k.zip  *ชื่อไฟล์มี 320K ต่อท้ายคือไฟล์คุณภาพสุงสุดเพื่อเผยแพร่ต่อ   หากต้องการฟังปกติเลือกขนาดเล็ก (128K - บางทีอาจไม่มีเลขท้ายชื่อ)    ||  ขนาดเล็กบางเรื่องจะมีให้โหลดสองแบบ คือแยกตอนย่อย  กับ..รวมทั้งฉบับในไฟล์เดียว (Full)     ** กดดาวน์โ