Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2023

พลังทิพย์ : พร รัตนสุวรรณ mp3

รู้จักพลังแห่งคลื่นกระแสจิต  พลังงานวิญญาณ พลังแห่งความคิด อำนาจสร้างสรร อำนาจบันดาลที่เกิดจากพลังจากจิต ฯลฯ  เพื่อความเข้าใจอำนาจแห่งการ..."แผ่เมตตาที่ถูกต้อง"  หนังสือ  "พลังทิพย์"  เขียนโดย.. พร รัตนสุวรรณ อ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย  "เอกลักษณ์  เลิศวรลักษณ์"  ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง พลังทิพย์คืออะไร สื่อของพลังทิพย์  ความคิดแล่นไปถึงผู้อื่นได้อย่างไร  เหตุใดรับความคิดคนอื่นไม่ได้ทุกอย่าง พลังความคิด ปัจจัยให้เกิดวัตถุ การแผ่เมตตาเป็นประโยชน์ต่อโลก ? กระแสจิต มีผลต่อคน-โอปปาติกะ ? วิธีแผ่เมตตาที่ถูกต้อง  __________ (#ขอทุกท่านร่วมอธิษฐานจิต) __________ ขอน้อมระลึกถึงบุญกุศลที่เคยทำไว้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  รวมเป็นพลังกับบุญการฟังธรรมในครั้งนี้  ส่งถึงคุณ.. "เอกลักษณ์  เลิศวรลักษณ์"  ขอให้ได้ร่วมอนุโมทนาและปลื้มปิติในทุกบุญร่วมกัน  || ขอจงเป็นสุข  ครบพร้อมแห่งทิพยสมบัติ  เปี่ยมด้วยจิตที่ตื่นรู้ผ่องใส ยิ่งๆขึ้นไป || ขอให้รุ่งเรืองแต่ในทางที่เป็นกุศล เจริญในอริยมรรค อริยผล  เข้าถึงสภาวะจิตแห่งพุทธ

บันทึกกรรมฐาน : สมเด็จพระญาณสังวร.mp3

"บันทึกกรรมฐาน" (#แนะนำอย่างยิ่ง)   || สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) || พระนามปัจจุบัน.. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  || เทศนาอบรมการปฏิบัติธรรม ทำกรรมฐาน เจริญจิตตภาวนา ด้วยแนวทางสายเอกจาก.. มหาสติปัฎฐานสูตร  หรือ สติปัฎฐานสี่ ครบทุกขั้นตอน ในแบบกระชับเข้าใจง่าย แต่คงใจความสำคัญไว้ครบถ้วน  เป็นหนังสือแนะแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง เท่าที่เคยศึกษามา   ทำให้พระสูตรที่ยาก และดูเหมือนเป็นคนละขั้นตอน แต่ประมวลมาปฏิบัติในคราวเดียวกันได้อย่างลงตัว  ยิ่งหากมีพื้นฐานทางธรรม ได้อ่านพุทธธรรมมาแล้ว จะยิ่งเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้นมาก  แต่ผู้ไม่มีพื้นฐานหรือพึ่งเริ่มต้น ก็จะเข้าใจได้ไม่ยาก  หากตัดความสงสัยในศัพท์บางคำออก แล้วจับสาระสำคัญ แก่นหลัก ซึ่งพระองค์ท่านสรุปจุดสำคัญ และอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นอยู่แล้วนะครับ    เท่าที่ศึกษามาพอสมควร เห็นชัดเลยว่า..  หากปฏิบัติได้ตามหนังสือเล่มนี้ได้จริง ก็แทบไม่ต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมแล้ว เพราะเป็นทางหลักทางเดียวสู่ความพ้นทุกข์  แต่การเป็นพหูสูตร ศึกษาให้มาก สำหรับหลายคนที่ยังบารมีธรรมไม่มากพอ  ก็จำเป็นและเสริมความเข้าใจ และกันพ

หัวใจพุทธศาสนา : พุทธทาส.mp3

 "แก่นพุทธศาสน์" เรื่อง.. ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา โดย.. พุทธทาส อินทปัญโญ : สรุปแก่นแท้พุทธธรรม หัวใจพุทธศาสนา หลักขั้นมูลฐาน อนัตตา-ความว่าง โรคทางวิญญาณ-ตัวกูของกู  ปฏิจสมุปบาทภาคปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 3 แบบเพื่อถอนอุปาทาน (อ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี ⁠facebook.com/jz.net⁠  ) (ดาวน์โหลดกดชื่อไฟล์) 111.8M หัวใจพุทธ แยกหัวข้อ 128k.zip  download 276.0M หัวใจพุทธ แยกหัวข้อ 320k.zip  download 110.1M หัวใจพุทธศาสนา Full 128k.zip  download 274.6M หัวใจพุทธศาสนา Full 320k.zip  *ชื่อไฟล์มี 320K ต่อท้ายคือไฟล์คุณภาพสุงสุดเพื่อเผยแพร่ต่อ   หากต้องการฟังปกติเลือกขนาดเล็ก (128K - บางทีอาจไม่มีเลขท้ายชื่อ)    ||  ขนาดเล็กบางเรื่องจะมีให้โหลดสองแบบ คือแยกตอนย่อย  กับ..รวมทั้งฉบับในไฟล์เดียว (Full)    ** กดดาวน์โหลดที่ชื่อ   :  ห้ามตัดต่อ ดัดแปลง แก้ไข   เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น   || นำลง YouTube ห้ามใส่โฆษณาชนิดเป็นวีดีโอในเรื่องเด็ดขาด  อนุญาตให้ใส่เฉพาะแบบดิสเพลย์เท่านั้น  เครดิตที่มาจะลงไม่ลงแล้วแต่สะดวกนะครับ    สำหรับการดาวน์โหลด :   กรณีเป็น mp3

พุทธธรรม ๑๖.๑ สัมมาสติ.mp3

  "สัมมาสติ" (ทางสายเอก สู่ความพ้นทุกข์)  พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร บทที่ ๑๖ องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ ตอนที่ 1  || หลักปฏิบัติธรรมสำคัญของพุทธศาสนาคือ.. สติ   แม้สมาธิที่ฝึกกัน จุดสำคัญก็คือสติ  จึงมีคำต่อท้ายเช่น อานาปานสติ  เป็นการมีสติรู้ลมหายใจ  จะสงบหรือไม่สงบก็ให้รู้ตามจริง  ไม่ใช่การบังคับจิตให้สงบ  ดังนั้นการเข้าใจเรื่องสติจึงสำคัญมาก เป็นอริยมรรคข้อที่ ๗  ที่ต้องเข้าใจทางด้านทฤษฎีให้ตรงก่อนด้วย   อริยมรรค หมวดที่ ๓ หมวดสมาธิ ประกอบด้วยมรรคข้อที่ ๖. สัมมาวายามะ ข้อที่ ๗. สัมมาสติ และข้อที่ ๘ สัมมาสมาธิ  สำหรับบทนี้แบ่งเป็นสองตอน ตอนที่หนึ่งจะเป็นเรื่องของ สัมมาวายามะ และ สัมมาสติ  ซึ่งสัมมาวายามะ ความเพียรชอบนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเจริญสติที่ต้องมีควบคู่กันไป   ส่วนสัมมาสมาธิจะแยกไว้เป็นอีกตอน เพราะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างละเอียดและมีความยาวมาก เพื่อให้ได้ศึกษาไปทีละลำดับ และเลือกฟังภายหลังได้สะดวกขึ้นนะครับ  || อ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี เลือกฟังตั้งแต่บทเริ่มต้นได้ที่นี่  https://www.youtube.com/watch?v=OdRaKBpftp4&list=PLzUDnII

ตามดูจิต : หลวงปู่ชา mp3

เสียงอ่านหนังสือ "ตามดูจิต"  พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง  : เทศนาอบรมธรรมปฏิบัติ เพื่อความเข้าใจคำสอนของพระพุทธศาสนาแต่เบื้องต้นจนถึงศีล ก่อนจะเป็นขั้นสมาธิ คือ สมถะ ความสงบจิต  จนถึงขั้นปัญญาคือวิปัสสนา การรู้เห็นตามเป็นจริง   ขั้นตอนและเทคนิคในการรู้ลม และการตามดูจิต เพื่อสำเร็จกิจอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา  อ่านโดย..อริยคุณ ชมรมผลดี  facebook.com/jz.net    จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย  "ภัทรภร ญาณภัทรธนเมธา"  ปรีชา & สุชญา นันท์นฤมิต ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา "การให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวง"  (ดาวน์โหลดกดชื่อไฟล์) 57.6M ตามดูจิต Full 128k.zip  download 143.0M ตามดูจิต Full 320k.zip  download 61.0M ตามดูจิต แยกหัวข้อ 128k.zip  download 146.4M ตามดูจิต แยกหัวข้อ 320k.zip  download *ชื่อไฟล์มี 320K ต่อท้ายคือไฟล์คุณภาพสุงสุดเพื่อเผยแพร่ต่อ   หากต้องการฟังปกติเลือกขนาดเล็ก (128K - บางทีอาจไม่มีเลขท้ายชื่อ)    ||  ขนาดเล็กบางเรื่องจะมีให้โหลดสองแบบ คือแยกตอนย่อย  กับ..รวมทั้งฉบับในไฟล์เดียว (Full)    ** กดดาวน์โหลดที่ชื่อ   :  ห้ามตัดต่อ ดัดแป