Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2022

ณ มรณา Mp3 :: ดังตฤณ

เสียงอ่านหนังสือ ณ มรณา (ฉบับปรับปรุงใหม่)  งานเขียนโดย.. ดังตฤณ   รวมบทความเพื่อเข้าใจความจริงของชีวิตที่ทุกคนต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เรียนรู้เพื่อจัดการชีวิตและความทุกข์ เพื่อเตรียมพร้อมไว้ก่อนถึงวันจริง  อันจะนำมาซึ่งสุคติเป็นที่พึ่งพิงกันต่อไปได้จริงในวันข้างหน้าอีกยาวไกล หากยังไม่บรรลุธรรม   ||:: การระลึกถึงความตาย เป็นกรรมฐานที่สำคัญ  ดังพุทธพจน์ว่าผู้ระลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจ จึงเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างแท้จริง  อ่านต้นฉบับหนังสือฟรีที่ http://www.dungtrin.com     ดาวน์โหลดกดชื่อ  Uplevel 158.4M ณ มรณา 128K.zip  download 375.5M ณ มรณา 320k.zip  *คุณภาพสูงสำหรับเผยแพร่ต่อ ต้องการฟังปกติเลือกขนาดเล็ก (128K)  ** กดดาวน์โหลดที่ชื่อ   :  ห้ามตัดต่อ ดัดแปลง แก้ไข   เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น   || นำลง YouTube ห้ามใส่โฆษณาชนิดเป็นวีดีโอเรื่องเด็ดขาด  อนุญาตให้ใส่เฉพาะแบบดิสเพลย์เท่านั้น   สำหรับการดาวน์โหลด :   กรณีเป็น mp3 ไฟล์เดียว ให้คลิกขวา เลือกบันทึก หรือ save as   หากเป็นไฟล์บีบอัด .zip  จะคลิกขวาหรือคลิกซ้ายก็ได้  ถ้าเป็น mp3 คลิกหรือกด