Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2021

สีลัพพตปรามาส วินัย ดูจิต MP3

ตอบคำถามโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตโต) เรื่องสำคัญที่ควรศึกษาเกี่ยวกับ สีลัพพตปรามาส การปฏิบัติยึดถือที่ผิดทาง และขวางการบรรลุธรรม  ซึ่งความจริงรวมเรื่องมงคลที่เชื่อว่าจะดีด้วย เช่น เลขมงคล วันมงคล ต้นไม้มงคล แต่ในที่นี้ท่านเน้นไปที่แก่นหลักคือ การปฏิบัติผิดที่คิดว่าจะให้บรรลุธรรม หรือทำตามกันมาโดยไม่รู้จุดประสงค์     เรื่องศีล วินัย และการเจริญสติ ดูจิต  เป็นอย่างไร  การวางเฉย การตักเตือนแนะนำคนอื่นควรทำอย่างไร  เนื้อหาสั้น ๆ แต่ได้ประโยชน์มหาศาล  เพราะความเข้าใจผิดเพียงเรื่องเล็กน้อย ก็ทำให้เราหลงทาง จนเป็นมิจฉาทิฎฐิที่แก้ไขยากได้ จัดทำโดย.. คุณศิวาพร แซ่จึง , น้องปั้นหยา และครอบครัวแซ่จึง   ขออนุโมทนาในกุศลจิตในการสร้างมหาธรรมทานในครั้งนี้  และร่วมเป็นอีกแรงเพื่อให้ชมรมผลดี ได้มีกำลังใจการจัดทำสื่อเผยแผ่ธรรมที่ทรงคุณค่าอีกชุดหนึ่ง   ขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนในทุกช่องทางที่ผ่านมาทั้งหมด ขอให้ถือเสมือนได้ร่วมทำด้วยตนเองทุกครั้ง กับทุกกิจกรรมของชมรมไปพร้อมกันนะครับ    เลือกฟังได้จาก ดาวน์โหลดกดชื่อ 114.9M สีลัพพตปรามาส ดูจิต 128K(คลิก) download 286.3M สีลัพพตปรามาส ดูจิต 320K(คลิ

เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน ฉบับเกิดใหม่ในสวรรค์ MP3

เสียงอ่านหนังสือ..เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน  : ฉบับเกิดใหม่ในสวรรค์   เนื้อหาเหมาะสำหรับทุกคนได้ศึกษาไว้ทั้งเพื่อตัวเองได้พิจารณาธรรม เพื่อส่งตัวเองให้ไปดี และเผื่อไว้ในการช่วยคนที่เรารัก ให้ไปสุคติ หรือเป็นสุขได้มากที่สุด   งานเขียนโดย : ดังตฤณ , เสียงอ่านโดย : อริยคุณ ชมรมผลดี   เลือกฟังได้จาก ดาวน์โหลดกดชื่อ 372.5M เกิดใหม่ในสวรรค์ 128K.zip(คลิก)  download 919.1M เกิดใหม่ในสวรรค์ 320K.zip(คลิก)  *คุณภาพสูงสำหรับเผยแพร่ต่อ ต้องการฟังปกติเลือกขนาดเล็ก (128K)  ** กดดาวน์โหลดที่ชื่อ   : ห้ามตัดต่อ ดัดแปลง แก้ไข  เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น   || นำลง YouTube ห้ามใส่โฆษณาชนิดเป็นวีดีโอเรื่องเด็ดขาด  อนุญาตให้ใส่เฉพาะแบบดิสเพลย์เท่านั้น   *ZIP FILES : ( ดาวน์โหลดแล้ว ต้องแตกไฟล์ด้วยโปรแกรมก่อน แนะนำ 7ZIP    สำหรับโทรศัพท์เลือก APP ที่ใช้แตกไฟล์ ZIP มีให้เลือกใช้ฟรีมากมาย) ขออนุโมทนา เจ้าภาพ ในการจัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน   ตามลำดับดังนี้ 1. พชร วลัยศรี      ( เจ้าภาพหลัก ) 2. ครอบครัว   ภักดีเพี้ยน   / ครอบครัว   ระงับพิศม์    3. ศุภกิจ นิมมานนรเทพ   4. ป