Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2022

พุทธธรรม ภาพรวม Mp3

  พุทธธรรม" เฉพาะภาพรวมสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) สรุปหลักธรรม กฎธรรมชาติ และข้อปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์  หลักสำคัญที่จำเป็นต้องรู้ก่อน เพื่อเข้าใจพุทธศาสนาให้ตรง   ควรศึกษาตามลำดับ ตั้งแต่..บทนำสู่พุทธธรรม จึงมาเรื่องนี้ ก่อนศึกษาพุทธธรรมในบทต่อไป ที่ชมรมผลดีกำลังจัดทำอยู่นะครับ   เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่มีโอกาสได้ยากยิ่งในสังสารวัฎอันยาวไกล  และยิ่งยากเข้าไปอีกที่จะได้ศึกษาในแง่ทฤษฎีที่ท่านประมวลสรุปแปลและกรองมาให้ศึกษาได้ง่ายถึงเพียงนี้   คนจำนวนมากอ่านพระไตรปิฎก แล้วตีความผิด เป็นมิจฉาทิฎฐิไปอย่างน่าเสียดาย ด้วยความที่ไม่แตกฉานในศัพท์ ที่มา คำแปล ความหมายแฝง ความหมายแท้ที่่บางครั้งต้องแปลหลายชั้น หรือความหมายหลายนัย ที่แตกต่างไปตามประโยคและสถาณการณ์  ฯลฯ   อ่านต้นฉบับได้ที่นี่ https://www.watnyanaves.net/th/book_detail/678    เนื้อหาธรรมแท้ อาจยากไปสำหรับผู้มาใหม่ ขอให้อดทนศึกษา ฟังผ่าน ๆ  จับภาพรวม แล้วฟังทวนซ้ำไปมาเมื่อมีโอกาส  เมื่อถึงจุดหนึ่งจะค่อย ๆ เข้าใจไปได้เอง   อย่างน้อยก็จับเฉพาะที่เข้าใจไว้ก่อน  ที่ไม่เข้าใจก็ผ่านไปก่อน  ค่อยมาค้นคว้าศึกษ

วิธีปฏิบัติต่อกรรมเก่า Mp3

  เหตุปัจจัย ในปฏิจสมุปบาท และกรรม  โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  วิธีปฏิบัติต่อกรรมเก่า ให้เกิดประโยชน์  ตามหลักเหตุปัจจัย ใน ปฏิจสมุปบาท  อันเป็นหลักธรรมชาติ ซึ่งเป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนา  ที่ผู้ต้องการพ้นทุกข์ ควรใส่ใจศึกษาให้เข้าใจ  [ จัดทำเพื่อร่วมเผยแพร่โดย.. ครอบครัว ลิ่วสัมฤทธิ์ & ครอบครัว พันธุ์เกตุมงคล  ]  ในที่นี้ท่านอธิบายภาพรวมสำหรับคนทั่วไปได้เข้าใจได้ง่าย  แต่ก็อาจจะรู้สึกยากสำหรับคนมาใหม่บ้าง  แต่จะแค่เฉพาะ 3 หัวข้อแรก  ต่อจากนั้น จะเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่อกรรม ที่เข้าใจง่าย แต่จำเป็นต้องเข้าใจหลักเบื้องต้น  ของเหตุปัจจัย ตามหลักวิชาการก่อน  จึงควรฟังกันไปตามลำดับนะครับ วิธีฟังธรรมที่ดี คือควรฟังด้วยจิตที่สบาย  สักแต่ว่าฟังไปก่อน ไม่เข้าใจก็ผ่านไปก่อน   มีโอกาสค่อยกลับมาฟังซ้ำอีกที   เมื่อถึงเวลาจะเข้าใจไปเอง  โดยบางครั้งจะพบว่า ที่เคยคิดว่าเข้าใจแล้ว  กลับเข้าใจได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น  อ่านต้นฉบับที่นี่ https://www.watnyanaves.net/th/book_detail/473 00:00 วิธีปฏิบัติต่อกรรมเก่า 01:55 บางส่วนของปฏิจสมุปบาท ที่ควรสังเกตเป็นพิเศษ 04:14 ความหมายของ เหตุ แล

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ Mp3

  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ ปาฏิหาริย์  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  คนเราจริตปัญญาต่างกัน บางอย่างจึงยังจำเป็นสำหรับคนบางกลุ่มที่จะใช้เป็นสะพานเชื่อมให้ก้าวต่อไปได้  แต่ควรเชื่อ นำมาใช้ หรือควรสอนอย่างไร ให้เกิดประโยชน์ ถูกทาง ตรงธรรม ไม่หลุดออกนอกพระพุทธศาสนา หรือเป็นการทำลายพระศาสนา   :: ไม่ว่าจะสนใจเรื่องนี้หรือไม่ ก็ควรศึกษาและฟังไว้  เพื่อประโยชน์ของตนและสังคมรอบข้าง และพระศาสนาโดยภาพรวมนะครับ  (เสียงอ่านจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓  อ่านได้ที่นี่ www.watnyanaves.net [ จัดทำเพื่อร่วมเผยแพร่โดย.. ชัยรัตน์ & พจนารถ ศิริสุขเกษม  ]  ||  เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ พุทธะธรรม  (โจโฉ)  ชมรมผลดี   :  ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด  เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น จะทำต่อไปตราบเท่าที่ยังมีกำลังและปัจจัยพอหล่อเลี้ยงชมรมให้เดินหน้าต่อไปได้   :: ขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา   00:00 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ 01:33 พุทธกับฤทธิ์ ที่ต้องรู้ก่อน 05:13 ปัจจัยที่ผู้สอนควรรู้ 07:37 หลักปฏิบัติที่ ๑ หลักก

ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น Mp3

ปฏิปทา ของพระธุดงคกรรมฐาน สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  :: รวมข้อวัตรปฏิบัติ  อุบายสู้กิเลส   แนวทางการปฏิบัติ  ประสบการณ์การทางจิต เรื่องสมาธิ นิมิต สิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ   พร้อมข้อธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่น  เพื่อเป็นแบบอย่าง เป็นแนวทาง  เสริมสร้างกำลังใจ แก่ผู้สนใจในธรรม ทั้งพระและฆราวาส ในการพากเพียรไปสู่ความพ้นทุกข์  ได้อย่างถูกทางและถูกธรรมต่อไป  เรียบเรียงโดย.. พระธรรมวิสุทธิมงคล   (พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน)  วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี ** ดาวน์โหลดกดชื่อ  1.1G พระธุดงคกรรมฐาน 128.zip  download 2.6G พระธุดงคกรรมฐาน 320.zip  download *คุณภาพสูงสำหรับเผยแพร่ต่อ ต้องการฟังปกติเลือกขนาดเล็ก (128K)    ** กดดาวน์โหลดที่ชื่อ   :  ห้ามตัดต่อ ดัดแปลง แก้ไข   เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น   || นำลง YouTube ห้ามใส่โฆษณาชนิดเป็นวีดีโอในเรื่องเด็ดขาด  อนุญาตให้ใส่เฉพาะแบบดิสเพลย์เท่านั้น   สำหรับการดาวน์โหลด :   กรณีเป็น mp3 ไฟล์เดียว ให้คลิกขวา เลือกบันทึก หรือ save as   หากเป็นไฟล์บีบอัด .zip  จะคลิกขวาหรือคลิกซ้ายก็ได้  ถ้าเป็น mp3 คลิกหรือกดปกติจะขึ้นตัวเล่น