Skip to main content

เลือกฟังหัวข้อ

เลือกฟังจากหน้าเว็บไซต์ หลังกดเข้าไปในแต่ละเรื่องแล้ว อาจต้องรอสักพักจึงแสดงผล  (ตามความเร็วอินเตอร์เน็ตของท่าน)  ซึ่งบางช่วงก็เหมือนการจราจร อาจติดขัดเปิดไม่ได้ ให้เลือกวิธีฟังจาก YouTube แทนจากหน้าสารบัญ  หรือกลับมากดใหม่ภายหลัง

เมื่อเข้าไปในแต่ละหน้าของเรื่อง นั้น ๆ  กดปุ่มสามเหลี่ยมเพื่อฟัง  โดยปกติต้องกดสองครั้ง กดครั้งแรกแล้วมันจะรีเฟรช แล้วกลับเป็นสามเหลี่ยม ให้กดอีกครั้ง จนกลายเป็นสองขีด   จากนั้นเลือกกดที่ชื่อหัวข้อ เพื่อเลือกฟังได้

: ในแต่ละหน้า ด้านล่างสุดจะมีตัวเลือกให้ดาวน์โหลด   ถ้าเปิดผ่าน App จะโหลดไฟล์ไม่ได้   ถ้าต้องการเก็บไว้ฟัง ต้องเปิดผ่านคอมพิวเตอร์  หรือเว็บบราวเซอร์เท่านั้น  : เมื่อมีเสียงแล้ว ปิดหน้าจอฟังได้

เรียกตนว่าพุทธ ต้องศึกษาพระไตรปิฎก ตอบแทนคุณพระศาสดาด้วยปฏิบัติศึกษาธรรมบูชา และร่วมส่งเสริมสนับสนุน เผยแผ่ เผยแพร่ให้กว้างไกล ศาสนาจะยืนนานเพราะทุกคนตั้งใจศึกษาธรรมแท้ ปฏิบัติเข้าถึง  คนที่ทำลายศาสนาได้ดีที่สุดคือ.. ชาวพุทธที่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร 

วิธีทำบญบรรเทากรรม : ความผิดพลาดในอดีต ทุกข์ในปัจจุบัน บรรเทาและดีขึ้นได้ด้วยวิธีทำบุญที่ถูกทาง อยู่ในหลักธรรม ปัญหาการเงิน ความรัก สับสนทางเพศ ติดยาเสพติด การเลิกบุหรี่ ฯลฯ  เปิดใจฟังอย่าพึ่งเชื่อหรือปฏิเสธ แล้วพิจารณาจะเกิดประโยชน์แก่ตัวท่านเองและครอบครัว 

เกี่ยวกับการสวดมนต์  การสวดมนต์ที่เกิดประโยชน์ ต้องสวดอย่างไร  ถ้าสวดไม่เข้าใจความหมายแล้วคิดว่าขลัง ศักดิสิทธิ์  จะโชคดีได้ด้วยพิธีกรรม ธรรมะที่ใช้ท่องจำเพื่อนำมาปฏิบัติ กลายเป็นคาถาขลัง ที่แปลไม่ออก  ความเชื่อสุดใจอาจเกิดผลทางโลกบ้าง เพราะจิตทุกคนมีพลังมาก คล้ายทฤษฎียาหลอก   

ตัวอย่าง.. นักโทษประหาร ทดลองฉีดน้ำเกลือเข้าร่างกาย แล้วบอกว่าเป็นยาพิษ ยังทรมานและตายในเวลาไม่นาน    การสะกดจิตเอาดินสอขีดที่แขนแล้วบอกว่าเป็นไฟ  ยังเกิดรอยไหม้ขึ้นมา 
การสวดมนต์แบบไม่เข้าใจหลักการ ส่งผลเสียร้ายแรง ไม่มีทางบรรลุธรรม พ้นทุกข์ไม่ได้   (สีลัพพตปรามาส - เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ละเอียด  แต่ส่วนใหญ่กลับไม่สนใจศึกษา)
  
ถ้าหลอกจิตตัวเองได้สำเร็จ  จะยิ่งยากที่จะถอนสังโยชน์ ทิฎฐิ อัตตา ความยึดมั่น ฯลฯ   จะยิ่งส่งผลหนักให้ต้องวนเวียนเกิดตายไม่จบสิ้น ต้องทนทุกข์ต่อไปยาวนาน 

กว่าจะเจอพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป  ก็จะไม่เข้าใจได้ง่าย  จะยึดติดในทิฏฐิของตนอยู่ร่ำไป    จึงควรใส่ใจว่า เราควรสวดมนต์อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง 

บทสวดประจำวันภาษาไทย : บทสวดแนะนำ เป็นภาษาไทยล้วน ที่รวบรวมหลักธรรมและการอธิษฐานจิตมาครบทุกด้าน  มีคนสวดบทนี้มาหลายปี  ต่างยืนยันว่า สวดแล้วเกิดปีติ น้ำตาไหล และส่งผลดีต่อชีวิต เป็นการสวดมนต์ที่เกิดประโยชน์   

ใช้สวดโดยอ่านในใจ หรืออ่านออกเสียง ไม่ต้องมีจังหวะเหมือนร้องเพลง  ซึ่งมีพุทธบัญญัติ ห้ามสวดมนต์เป็นทำนองโยนเสียงแบบร้องเพลง

ถ้าไม่สะดวกสวด ให้เปิดฟังก่อนนอน หรือระหว่างวัน  แล้วน้อมจิตตามไปทุกความหมาย  ก็ได้บุญ คือเกิดประโยชน์มากเช่นกัน  :  "บุญ = ประโยชน์"   สิ่งที่เกิดประโยชน์ ย่อมนำความสุขมาให้  จะเกิดผลบุญอานิสงส์มากหรือน้อย อยู่ที่เกิดประโยชน์แค่ไหน

7 วิธีตายอย่างสบายใจ 
แนะนำให้ฟังบ่อย ๆ  แม้จะไม่ป่วย ยังอายุน้อย  แต่การเตรียมพร้อมจะช่วยลดความทุกข์ และความโลภ โกรธ หลง ในชีวิตประจำวันได้มาก  ความตายเป็นสิ่งที่ต้องระลึกถึงทุกวัน ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้  :  ถ้าทำบุญถูกทาง บุญมากพอ  ไม่มีกรรมตัดรอนจากชาติก่อน และไม่แกว่งปากหาส้นเท้า ไม่ไปทำร้ายใคร  ไม่มีทางตายก่อนหมดอายุขัยนะครับ   

เราจะชี้นิ้วไปที่หมาแล้วบอกว่าเป็นควาย  แกจงเป็นควาย   ก็ไม่มีทางให้หมากลายเป็นควายได้  การระลึกรู้ชัดว่าทุกคนเกิดมาต้องตาย และอาจตายได้ทุกเวลา  เป็นการเจริญสติอย่างหนึ่ง เพื่อความไม่ประมาท ไม่ใช่การสาปแช่งตัวเอง หรือไม่เป็นมงคลแก่ชีวิต

เมื่อนึกถึงความตายอันเป็นสัจธรรม จึงรีบทำดีกับคนรอบข้าง-สร้างกุศล   ความดีที่ทำประจำ กับใจที่ไม่ยึดติด  จิตที่อยากมีชีวิตอยู่เพื่อทำประโยชน์ให้ผู้อื่น จะช่วยต่อชะตาให้ชีวิตยืนนานขึ้นอีก   :   จิตที่ทำดีแล้วหวังอยากได้รับผลเร็ว ๆ  อาจเร่งให้ต้องรีบตาย เพื่อไปเกิดเป็นเทวดาเสวยบุญที่ทำได้เต็มที่   จึงต้องศึกษาการวางจิตในการทำความดี

คู่มือมนุษย์ : พุทธทาส ภิกขุ  :  มนุษย์คือภพเดียวที่บรรลุธรรมงายที่สุด หนังสือดีสำหรับคนที่ต้องการความสุข
https://archive.org/details/MBook


แว่วเสียงสวรรค์ เล่ม 1-2 อ.พรรัตนสุวรรณ

รวมเรื่องโลกหลังความตายในหลายมิติ ทั้งจากคำบอกเล่าผ่านการทำสมาธิ งานแปลจากนิตยสารต่างประเทศ แง่มุมทั่วโลกที่เคยเจอเรื่องต่างมิติ  เปิดใจฟังให้จบก่อนทั้ง 4 เล่ม  อย่าพึ่งเชื่อหรือปฏิเสธ : เรื่องของเทวดา  เปรต  นรก การกลับชาติมาเกิด  วิญญาณ  ความทุกข์จากการฆ่าตัวตาย  เกี่ยวกับพระภูมิ  ฯลฯ

ถ้าเข้าใจหลักว่าทุกสิ่งเกิดจากจิตได้อย่างไร  จะทำให้เข้าใจธรรมได้ง่าย  อ่านพระไตรปิฎก/ฟังครูบาอาจารย์สอนก็เข้าใจง่าย  และจะรู้ว่า ใครของจริง ใครสอนถูก  ใครมีสัมผัสพิเศษถูกต้องจริง 

เพื่อจะได้ไม่โดนหลอก และไม่ใช้ชีวิตในความงมงาย จนส่งผลเสียหายเหมือนเรื่องการสวดมนต์ และพิธีกรรมต่าง ๆชีวิตนี้น้อยนัก สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) :  ชีวิตในชาตินี้แม้ร้อยปี ก็ถือว่าน้อยนัก เมื่อเทียบการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน จึงควรใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท สะสมบุญกุศลที่ถูกทาง เพื่อบรรลุธรรมในเร็ววัน หรือเป็นเสบียงไว้บรรเทาทุกข์ในภพชาติต่อไปจนกว่าจะเข้าถึงนิพพาน

รู้จักรัก - ดังตฤณ  :  คำถามตอบ เรื่องความรัก ในแง่ของกฎแห่งกรรม ควรฟังไว้ทุกคน อย่างน้อยเพื่อไว้สอนลูกหลาน หรือแนะนำคนรู้จักรอบตัว ให้เข้าใจสัจธรรม    : เคยมีคนทุกข์ปางตาย ฟังเรื่องนี้จบแล้วได้สติ เหมือนได้ชีวิตใหม่  หยุดการฆ่าตัวตายมาแล้ว
  
เอาของเขามาเล่าใหม่  : เรื่องสั้นเชิงนิทานให้แง่คิด งานอัดเสียงเรื่องแรกของโจโฉ (2548)  แม้คุณภาพไม่ดี  แต่กลับได้รับความนิยมมากจากคนทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มไม่ได้สนใจธรรมมาก่อน แต่ไม่ได้ทำเพิ่มอีก มีเวลาคงเอาเนื้อหาแนวนี้มาอัดเสียงเพิ่มนะครับ 

หลวงตาวัดป่าบ้านตาด (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) - เรื่องเล่าจากคณะศิษย์ ควรพิจารณาเชื่อในสิ่งที่เกิดประโยชน์  เนื้อหาแต่ละตอนมาจากคนหลายคนเขียนเล่า  ไม่ใช่นักเขียนมืออาชีพ  อัดเสียงผลิตแผ่นแจกไปทั่วโลกจำนวนมาก  ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือคิดร่วมผลิตแจก    แต่บางคนในหนังสือกลับมองผมแง่ลบ-ใส่ร้าย ต่อหน้าทำตัวนางฟ้าสุด ๆ  รู้เรื่องเพราะมีคนที่ไปเปิดโรงทานที่วัดมาเล่าให้ฟัง  ซึ่งมีบางตอนที่เนื้อหาออกแนวอวยตัวเอง มากกว่าจะสรรเสริญคุณหลวงตา  ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับ 

เนื้อหาโดยรวมยังถือว่าเป็นหนังสือที่ดีมาก ทำให้เห็นภาพวัดป่าบ้านตาดในอดีต  กับจริยวัตรอันน่าเคารพของหลวงตาพระมหาบัว    ประกอบกับตัวผมเอง ได้มีโอกาสไปกราบ ได้ไปเห็นด้วยตา และได้เจอกับเรื่องเหลือเชื่อมาแล้ว 

จึงอยากให้อีกหลายคนได้รู้จักหลวงตาในอีกหลายแง่มุม ที่ทำให้ผมรักหลวงตาสุดหัวใจ    สายตาของท่าน คือสายตาของผู้เปี่ยมเมตตาและถ่อมตัวมาก  แต่สังคมไปเข้าใจผิด ปรามาสท่าน  เพราะศิษย์บางคนมันเหลือขอ ท่านต้องใช้คำแรง ๆ  เพื่อสั่งสอนคนพวกนั้น


ปฎิวัติความงมงาย - หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ 
แนะนำสุด ๆ  :   รวมคำสอนพระพุทธเจ้าที่ถูกต้อง ผ่านการเล่าในสไตล์ของ หลวงพ่อปัญญา  ที่เน้นการสอนแบบตรงไปตรงมา  ถ้าจับใจความถูกจะพบว่า มีทั้งเรื่อง ทาน ศีล ภาวนา 

ในฐานะจัดทำพระไตรปิฎก หนังสือเล่มนี้ถือเป็นการย่อพระไตรปิฎกมาเป็นคำสอนที่เรียบง่าย และถูกธรรม ถูกทาง นำไปปฏิบัติได้จริงกับทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ด้วย (แต่คงขัดใจพวกทิฏฐิหนา ปัญญาทราม ที่ต่อให้ยกคำสอนถูกต้องมาแค่ไหน ก็ยังไม่ยอมฟัง ยังงมงายกันต่อไป) 

ฐานิยปูชา - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย  :   รวมคำสอน เกล็ดความรู้ทางธรรม สั้น ๆ  แต่กระชับ ที่ควรศึกษา  ถือเป็นพระแท้ ที่จริยวัตรงดงาม และสอนธรรมะได้ถูกต้อง ตรงทางพระไตรปิฎกรูปหนึ่งในประเทศไทย 

เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน-ดังตฤณ : เกิดมาเพื่ออะไร ตายแล้วไปไหน ยังอยู่จะทำอะไรได้บ้าง  เรื่องที่ต้องเสียดายแทนคนตาย เพราะเกิดมาชาติหนึ่งได้เป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนา แต่กลับไม่สนใจ และไม่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์  งานเขียนของคุณ ดังตฤณ
   

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว
หลายปัญหากับหลักกรรม-ดังตฤณ
มหาสติปัฎฐานสูตร-ดังตฤณ
เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน เล่ม 2
วิปัสสนานุบาล - ดังตฤณ
การเจริญสติขั้นต้นแบบง่าย

ข่าวน่ากลุ้ม - ดังตฤณ

เกมกรรม หรือ มีชีวิตที่คิดไม่ถึง ฉบับปรับปรุงใหม่  โดย.. ดังตฤณ   เปรียบชีวิตเป็นเกม เล่นอย่างไรจึงชนะ

รู้เฉพาะตน-ดังตฤณ
การเจริญสติ ตัวอย่างของแต่ละอาชีพก่อนเกิดเป็นดังตฤณ
ที่มาและเกี่ยวกับ


7 เดือนบรรลุธรรม - ดังตฤณ

พระคุณแม่

พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) :  
ร้อยคำสอน สมเด็จพระสังฆราช : สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
อำนาจยิ่งใหญ่แห่งกรรม  : สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
กรรม อวิชชา สันโดษ

พุทธวิธีแก้หลง

พุทธวิธีควบคุมความคิด
วิธีฝึกใจไม่ให้โกรธ
หลักธรรม หลักทำ
ตามรอยพระยุคลบาท

คำอริยถึงในหลวง
รวมคำพระผู้ทรงธรรม กล่าวถึงในหลวง ร.๙

-----------------------


ดูใจชั่วนิรันดร์ - ดังตฤณ

-----------------------


ความสุขหมายเลขหนึ่ง ดังตฤณ
-----------------------

ฉลาดทางความคิด ฉลาดทางอารมณ์ ฉลาดทางจิต
-----------------------

ใจใหม่ เรียนรู้ที่จะต่อสู้กับชีวิต
------------------------


เซน การทำงานอย่างเซียน หลักการปล่อยวาง ว่างอย่างมีประโยชน์ เพื่อนำมาใช้เพิ่มศักยภาพในการทำงาน และการใช้ชีวิตท่ามกลางความวุ่นวาย และความทุกข์  

https://archive.org/details/Love2020
 รักแท้มีจริง (ดังตฤณ) จัดการความรัก รู้จักรัก รู้จักเลือก และสร้างรักแท้ และพร้อมจะจากลาด้วยใจเป็นดสุข เพื่อเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่า ทั้งภพนี้และภพหน้า เพื่อรักแท้ที่พร้อมจะพาไปสู่ทางพ้นทุกข์ร่วมกัน


Popular posts from this blog

ที่อยู่เรือนจำทั่วประเทศ เพื่อส่งสื่อคุณธรรมบริจาค

สร้างคนด้วยธรรมมีค่าและได้ประโยชน์ ครูบาอาจารย์สอนไว้ว่า  การทำให้คนที่สกปรกได้เนื้อตัวสะอาดนั้นมีค่ายิ่ง กว่าการทำให้คนที่สะอาดอยู่แล้วหอมขึ้น   มาส่งหนังสือดี ๆ  ให้ห้องสมุดเรือนจำทั่วประเทศ เป็นการทำบุญด้านมหาธรรมทาน ที่มีอานิสงส์แรงกล้าอีกด้านหนึ่ง  ที่มีโอกาสก็ควรทำนะครับ

รายชื่อที่อยู่เรือนจำทั่วประเทศ ผมรวบรวมมาใหม่ หลังจากเคยจัดทำสื่อธรรมส่งให้ทั่วประเทศมาแล้ว แต่มีตีคืนหลายแห่ง  อันนี้ได้มาใหม่ ก็ไม่แน่ใจว่าถูกทั้งหมดหรือเปล่า แต่ก็น่าจะโอเค  

เพราะชื่อสถานที่ หากที่อยู่พลาด แล้วไปรษณีย์ไม่งี่เง่า  เขาก็จะฉลาดพอที่จะส่งให้เองได้   คือคนดี  ๆ  ที่ทำงานโดยตรง เขาก็จะรู้นะว่า  สถานที่นี้มันอยู่ตรงไหน จะเขียนที่อยู่ผิด เขาก็ไปส่งให้ได้


เคยคุยกับคนที่ติดคุกมานาน เขาบอกหนังสือจำเป็นมาก และยังต้องการอีกมาก หากใครอ่านแล้วก็ส่งไปบริจาคกันนะครับ  ในคุกถ้าจัดการดี ๆ  เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้เลย เพราะมันไม่ต้องห่วงอนาคต ไม่ต้องคำนึงอดีต  และมีเวลาศึกษาเยอะมากครับ    (เสียดายเวลาแทน) 


อย่าลืมว่า ธรรมะระดับสูงจะไม่เหมาะกับคนที่มาใหม่ โดยเฉพาะคนห่างไกลศาสนา หรือไม่เคยสนใจ  


ดังนั้นเรื่องที…

วิธีทำบุญบรรเทากรรม บทนำ

“ทำบุญบรรเทากรรม” 
ทำไมทำดีมากมาย แต่ชีวิตยังมีแต่ปัญหา?? เรียนรู้เพื่อชีวิตที่เจริญขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรม.. "ในชาตินี้"
 :แก้กรรมได้จริงหรือ??  :หลักสำคัญเพื่อบรรเทากรรม  :เสริมดวงเบากรรมให้ตนเอง  :กรรมกับความรัก  :กรรมด้านวาจา  :กรรมสับสนทางเพศ  :กรรม:ยาเสพติด-วิธีเลิก  :โปรแกรมจิตเลิกบุหรี่  :สรุปวิธีทำบุญบรรเทากรรม
 “แก้กรรม” เป็นคำเพื่อให้เข้าใจง่าย แต่ความจริงเป็นอย่างไร อ่านก่อนค่อยเชื่อหรือปฏิเสธ อาจไม่ใช่อย่างที่คุณคิด!! เรียบเรียงโดย : อริยคุณ พุทธะธรรม

ศึกษาธรรมะ คือ.. ศึกษาความจริงความจริง..ทำให้เห็นทางที่เกิดประโยชน์สูงสุด     "ทุกข์".. เกิดเพราะไม่เข้าใจความจริงทำบุญเหมือนปลูกต้นไม้ ย่อมได้ผลตามสิ่งที่ปลูก

ผลบุญแต่ละด้าน มีอานิสงส์ต่างกัน ให้ผลต่างเวลากัน

พุทธคาถา เพื่อพ้นทุกข์

ขอยก.. "พุทธคาถา" สั้น ๆ มาแบ่งปัน ว่าด้วยหลักการปฏิบัติธรรม ที่ควรนำมาท่องจำใส่ใจ แล้วนำไปปฏิบัติ 
คาถานี้ควรท่องบ่อย ๆ มีบุญอานิสงส์มากกว่า ท่องคาถาที่แปลไม่ออก แล้วคิดว่าขลัง จะโชคดี ซึ่งเป็นมิจฉาทิฎฐิที่ชาวพุทธจำนวนมากยังสอนและทำกัน

พุทธคาถา จากพระไตรปิฎก เล่ม 18


..... บุคคลเห็นรูปที่น่าชอบใจหรือเห็นรูปที่ไม่น่าชอบใจแล้ว พึงบรรเทาทางของราคะในรูปที่น่าชอบใจ (รู้เท่าทันราคะ ความชอบ ความรัก ความอยากได้ที่เกิดในใจ) และไม่พึงเสียใจว่า ‘รูปของเราไม่น่ารัก’  

[* รูป = สิ่งที่รู้ได้ด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย  เช่น.. ร่างกาย คน สัตว์ สิ่งของ  :||:   นาม = สิ่งที่รู้ได้ด้วยใจ  เช่น.. เวทนา (สุข-ทุกข์) ,สัญญา (ความจำได้หมายรู้) ฯ] 

ได้ยินเสียงที่น่ารักและไม่น่ารักแล้ว ไม่พึงกระหายในเสียงที่น่ารัก และพึงบรรเทาความไม่ชอบใจในเสียงที่ไม่น่ารัก และไม่พึงเสียใจว่า ‘เสียงของเราไม่น่ารัก’


ได้ดมกลิ่นหอมที่น่าชอบใจ และได้ดมกลิ่นเหม็นที่ไม่น่าชอบใจแล้ว พึงบรรเทาความหงุดหงิดในกลิ่นที่ไม่น่าชอบใจ และไม่พึงพอใจในกลิ่นที่น่าชอบใจ


ได้ลิ้มรสที่ไม่อร่อยและอร่อย และลิ้มรสที่ไม่อร่อยในบางคราวแล้ว ไม่พึงติดใจลิ…

กรรม-อดีตชาติ บรรเทาได้?

อดีตชาติ เจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่ บาปที่เคยทำแก้(บรรเทา)ได้จริงหรือ??  ..รู้แล้วมีประโยชน์อย่างไร.. "โปรดอ่านแล้วพิจารณาก่อนเชื่อ หรือปฏิเสธ"
ภพชาติมีจริง สิ่งมีจริงแต่เชื่อว่าไม่มี ถือเป็นมิจฉาทิฐิ จะบรรลุธรรมไม่ได้ (ผู้ไม่เชื่อว่าโอปปาติกะสัตว์ คือ เทวดา เปรต ฯ มีจริงถือเป็นมิจฉาทิฏฐิ - พระไตรปิฎก)  มีการพิสูจน์เชิงวิทยาศาสตร์ทางจิตมากมายจากทั่วโลก 
จนยอมรับว่า.. "การกลับชาติมาเกิดมีจริง" การพิสูจน์ที่เด่นสุดคือการเดินทางทั่วโลกของศ.เอียน สตีเวนสัน ซึ่งมีการทดสอบเป็นขั้นตอน จดบันทึกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ล่าสุดทำเป็นสารคดีทางทีวีเผยแพร่ทั่วโลก

การเชื่อเรื่องแนวนี้ ต้องเชื่อแบบถูกต้องถึงเป็นประโยชน์ แต่หลายคนเชื่อแบบงมงายขาดเหตุผลจนตกเป็นเหยื่อให้กลุ่มคนหลอกลวง ซึ่งอาจมาในคราบผู้ทรงศีล หมอดู-ร่างทรง
"แก้กรรม" เป็นคำให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายขึ้นเท่านั้น เพราะกรรมแก้ไม่ได้ (แต่บรรเทา-เลื่อนส่งผลได้)

ทำอะไรไว้จะส่งผลกลับเสมอ มาเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักกรรม จังหวะ-โอกาส เราเกิดมานับชาติไม่ถ้วน ความดีชั่วที่ทำไว้มากมาย รอสลับให้ผลเกินคาดเดาได้ คนไม่ยอมเชื่อเรื่องกร…

ดารา งานบันเทิง กับผลกรรม

ข้อความจากพระไตรปิฎก เล่ม 18 : เรื่องกรรมของดารานักแสดง ซึ่งในปัจจุบัน สามารถรวมถึงงานบันเทิงทุกด้านแม้แต่เว็บไซต์  กดฟังได้จากยูทูปก่อนนะครับ ก่อนอ่านด้านล่าง


ทำอะไรมีผลกับใจผู้อื่นไว้แค่ไหนจะเป็นพลังงานส่งกลับมาหาเราเสมอให้ความสุขจอมปลอมก็จะได้ความสุขจอมปลอมกลับมา
การหัวเราะ การชื่นชอบการร่าเริงในกิเลสในเรื่องไม่จริงเป็นโมหะ (ความหลง) ความชอบคือราคะความขัดใจแม้ความสงสารคือโทสะกิเลสสามกองที่ดารานักร้องสื่อแม้แต่เว็บไซต์ที่มอมเมา

กล่อมจิตคนจำนวนมากให้เกิดกิเลสอันเป็นเหตุให้ทุกข์และสืบต่อเป็นการลงอบายภูมิจึงควรพิจารณาไม่มีอาชีพอะไรไม่มีบาปเลยยกเว้น.. การบวชที่ปฏิบัติได้เคร่งครัดถูกต้องตามวินัย

แม้จะทำอาชีพเสี่ยงบาป(หนัก)  แต่เราสามารถเสริมบุญให้ตัวเองได้ด้วยการทำบุญในด้านที่ส่งเสริมและคานอำนาจผลกรรมนั้นๆได้เช่น. การส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะ(ที่ถูกต้อง) เป็นประจำรักษาศีล

เจริญสติให้เห็นสัจธรรมให้ได้และที่สำคัญคือเจตนาหากทำอาชีพเสี่ยงบาปโดยที่ใจไม่ยินดีสักแต่ว่าทำเพราะความจำเป็น

มีสติคอยระลึกว่าวันหนึ่งถ้ามีโอกาสจะต้องไปให้พ้นจากอาชีพนี้ให้ได้วันหนึ่งจะเจอหนทางได้เอง

เป็นการยากที่ดารา

บุญ ปีชง ร่างทรง ดวง กรรม

"ทำบุญ" คือทำในสิ่งที่ส่งให้จิตเป็นกุศล และเกิดประโยชน์  "บุญ" คนส่วนใหญ่นึกถึงแค่การบริจาคเงิน จึงทุ่มทุนซื้อบุญกันอย่างหน้ามืด ซึ่งแค่การวางจิต(หรือเจตนา)ต่างกันแม้บริจาคเท่ากันก็ได้ผลต่างกันมากการให้ทานเป็นบุญระดับต้นเท่านั้น
ทำบุญแต่ละด้านมีผลต่างกัน ถ้าเน้นทำบุญบรรเทากรรม ต้องเข้าใจและทำให้ตรงด้านเหมือนต้องรู้ว่าสารแต่ละอย่างมีอะไรเป็นตัวเสริมหรือต้านฤทธิ์ของมันสารพัดวิธีงมงายในหนังสือ ทีวี และแม้แต่ในวัดที่หลอกคนให้เสียเงิน แก้กรรม แก้ปีชง ฯลฯ

ศาสนาพุทธแท้ ปฏิเสธเรื่องปีชง เรื่องดวงดาวนะครับ มีคำพระบอกไว้ว่า  "คนเขลามักคำนวนดวงดาวอยู่" และปีอะไรก็ไม่มีผลกับเรา มีแต่ปีไหนกรรมชั่วมันมากกว่ากรรมดีแล้วถึงเวลาให้ผลเท่านั้นเอง
: สำหรับบางคนอาจไม่หลอกแต่เพราะเชื่อแบบนั้นจริง ๆคนทำสมาธิถึงจุดแล้วเห็นผีเห็นกรรมได้จริง แต่ที่เห็นอาจไม่ใช่ของจริงทั้งหมดตราบใดไม่เจริญสติถูกทาง จิตไม่สะอาดจริง ยังเห็นจิตเป็นเรา ยังแยกจิตผู้รู้ออกมาไม่ได้ ฯลฯ   (การดูดวงดาวเป็นสถิติเท่านั้น)

พลังสมาธิบวกจิตที่ยังมีกิเลส (โมหะ)  จะสร้างภาพหลอกแนบเนียนจนเชื่อสนิทเคยมีข้อมูลเดิมฝังใจแต่…

กรรม-เหล้า ยาเสพติด

การปฏิบัติธรรม-การฝึกตนในหลายด้าน  มักไม่ได้ผลกับคนทั่วไปในวงกว้างเพราะเน้นหักดิบหรือบังคับตนเกินพอดีซึ่งนั่นเหมาะกับคนมีปัญญากล้าหรือมีความพร้อมถึงระดับแล้ว
แต่สำหรับคนที่ฐานจิตยังไม่มั่นคงจะเป็นเรื่องยากเกินเอื้อมถึงจนถอดใจและแม้ทำได้อาจเพียงกดข่มชั่วคราวเหมือนหินทับหญ้ายกหินออกก็งอกใหม่ได้
คนส่วนใหญ่รู้ดีว่ากินเหล้าผิดศีลห้าแต่มักตัดใจได้ยากและมีข้ออ้างสารพัดเพื่อจะไม่เลิก

การจะหลุดจากสิ่งไม่ดีที่ย้อมจิตให้ลุ่มหลงติดใจวิธีที่น่าจะทำได้จริงกับคนทั่วไปมากกว่าคือ.. พยายามสะสมข้อมูลเรียนรู้ให้เข้าใจทีละขั้นในขณะที่ยังอยู่กับมัน

ไม่ใช่การวิ่งหนีหรือบังคับให้ตัดขาดทันทีการแนะนำให้คนเลิกเหล้าหรือยาเสพติดอย่าเริ่มต้นด้วยการทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่ทำมันเลวเป็นบาปร้ายแรง
หรือต้องให้ละทิ้งสิ่งที่ลุ่มหลงมานานในทันทีเพราะมันทำให้จิตต่อต้านและไม่เปิดใจรับ

มนุษย์จะละกิเลสแต่ละด้านได้ต้องมีสิ่งดีกว่าเข้ามาแทนให้จิตได้สัมผัสทีละลำดับขั้น

ครูอาจารย์สอนไว้ว่า..  การรักษาศีลเอาที่ทำได้แน่แค่ข้อเดียวก่อนก็ได้สำหรับคนพึ่งเริ่มต้นไม่ต้องพยายามเป็นคนดีให้ได้ทันทีไม่ต้องบังคับฝืนตนจนเกินพอดี
พอศีลบริสุทธิ์ซักข้อจิ…

เจ้ากรรมนายเวร มีจริง??

รู้จัก..เจ้ากรรมนายเวร!!
สำหรับผู้สนใจพ้นทุกข์ อันดับแรกที่ควรใส่ใจคือ ต้องเปิดใจ เผื่อใจไว้รับข้อมูลใหม่ ๆ หลายแนวทาง ด้วยใจเป็นกลาง โดยไม่เอาทิฏฐิ ความเชื่อเดิมของตนมาเป็นกำแพงไว้ก่อน   

คนจำนวนมากใฝ่ดี แต่ลงเหว ก็เพราะการยึดมั่นในความเชื่อเดิมของตน   เจ้ากรรมนายเวร หากจะอธิบายให้เห็นภาพง่าย และเท่าที่มีหลักฐานในพระไตรปิฎก และไม่ขัดแย้งกับหลักของกฎแห่งกรรม อาจแบ่งได้เป็นสองประเภทดังนี้ 

เจ้ากรรมนายเวรที่คอยส่งผลให้ชีวิตของเรา  ประเภทแรกคือ..  หลักกฎแห่งกรรมที่ทำอะไรไว้จะมีผลสะท้อนกลับหาเราเสมอเหมือนเอามีดกรีดแขนก็ต้องเกิดแผลเจ็บปวด
วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้คร่าวๆว่าการพูดคิดทำดีส่งให้เกิดคลื่นพลังงานอย่างหนึ่งการพูดคิดทำชั่วส่งให้เกิดคลื่นพลังงานที่ตรงข้ามกันคลื่นพลังต่างกันจะต่อต้านกันพลังงานเหมือนกันจะดูดเข้าหากัน
คนมีน้ำใจเจอคนเห็นแก่ตัวจะรู้สึกขยะแขยงอย่างหาสาเหตุไม่ได้คนชั่วเจอคนดีจะรู้สึกไม่เร้าใจไม่น่าคบเป็นแฟนเด็กหลังห้องจะหมั่นไส้เด็กหน้าห้องพนักงานเลวจะหมั่นไส้คอยกลั่นแกล้งพนักงานดีที่ขยันเกินหน้า
พลังงานจากจิตผลักและดึงคนที่สันดานเหมาะกับเรามาวนเวียนในชีวิตแฟนหรือเพื่อนแค่คนเดียวอา…

พุทธวจน เรื่องพิธีกรรม

อสิพันธกปุตตสูตร-พระไตรปิฎก18 : แก่นสารสำคัญของศาสนาพุทธที่อยากให้ใส่ใจศึกษา และน้อมเข้าในใจ 
: พระผู้มีพระภาคตรัสว่า.. บุรุษในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคาหยาบ พูดเพ้อเจ้อ เพ่งเล็งอยากได้ของเขา มีจิตพยาบาท เป็นมิจฉาทิฏฐิ
หมู่มหาชนพึงมาประชุมแล้วสวดอ้อนวอน สวดสรรเสริญ ประนมมือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นว่า ‘ขอบุรุษนี้หลังจากตายแล้วจงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เถิด’ . 

ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร บุรุษนั้นหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะการสวดอ้อนวอน เพราะการสวดสรรเสริญหรือเพราะการประนมมือเดินเวียนรอบแห่งหมู่มหาชนเป็นเหตุได้หรือ ? . 
เปรียบเหมือนบุรุษโยนก้อนหินใหญ่ลงในห้วงน้ำลึก หมู่มหาชนพึงมาประชุมแล้วสวดอ้อนวอน สวดสรรเสริญ ประนมมือเดินเวียนรอบก้อนหินใหญ่นั้นว่า ‘โผล่ขึ้นเถิด ลอยขึ้นเถิด พ่อก้อนหินใหญ่ ’ . 

ก้อนหินใหญ่นั้นพึงโผล่ขึ้น ลอยขึ้น หรือขึ้นบกเพราะการสวดอ้อนวอน เพราะการสวดสรรเสริญหรือเพราะการประนมมือเดินเวียนรอบแห่งหมู่มหาชนเป็นเหตุได้หรือ” 
อุปมานั้นฉันใดอุปไมยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน บุรุษคือคนใดเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ ฯลฯ (อกุศลกรรมบ…

พลังกรรม เปลี่ยนชะตาชีวิต

กรรมคือ.. การกระทำ

ทำดี พูดดี คิดดี  เรียกว่า กรรมดีทางกาย วาจา ใจ   :  ทำชั่ว พูดชั่ว คิดชั่ว  เรียกว่า.. กรรมชั่ว ที่ทำทางกาย วาจา ใจ   แต่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิด พอพูดถึงกรรม ก็จะนึกถึงการทำบาป ทำชั่ว   จึงควรทำความเข้าใจความหมายของคำว่า.. "กรรม"
หลักกรรม-พลังงานจากกรรมจะพยายามรักษาให้อยู่เส้นทางเดิมเสมอพลังกรรมแบบไหนเยอะกว่าไม่ว่าดีหรือชั่วเส้นทางกรรมนั้นจะเป็นใหญ่ในชีวิตเราได้ง่าย
มีพลังงานชั่วในตัวเยอะจะทำชั่วได้ง่ายทำบาปขึ้นเป็นที่ชื่นชอบของคนชั่วทำความดียากมีอุปสรรคขัดขวางทุกครั้งที่ตั้งใจทำดีคิดจะรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์จะมียุงมากัดเยอะพิเศษ
คิดไม่ด่าใครจะมีคนทำให้โกรธคิดไม่นอกใจแฟนจะมีคนน่ารักมายั่วให้ตบะแตกจะไปทำบุญก็มีเหตุทะเลาะกับคนไปด้วย


ตรงข้ามกับคนที่สะสมพลังงานดีไว้เยอะคิดจะทำชั่วก็มีเหตุให้ทำไม่ได้ดมกาวก็เหม็นทนดมไม่ไหวจะตกปลาไม่มีวี่แววจะตกได้จะนอกใจแฟนดันท้องเสีย-รถเสียสมัครงานอาชีพบาปเขาเห็นหน้าหมั่นไส้ไม่รับทำงาน
ทุกชีวิตจะฉีกเส้นทางเดิมของตนได้ต้องใช้กำลังมหาศาลโดยเฉพาะจากชั่วเป็นดีแต่จากดีเป็นชั่วอาจไม่ต้องพยายามเท่าไหร่เพราะจิตมนุษย์คอยไหลลงต่ำอยู่แล้วบางครั้งกร…